De Spirituele Praktijk Agterberg is aangesloten bij zowel de SNU als het NIBIG. Hieronder leest u per organisatie welke belangen zij behartigen. 

SNU

De Spirituele Nationale Unie is de beroepsvereniging voor Trance-healers, Mediums, Trance Mediums, Medium Therapeuten, Trance Healing Therapeuten, Medium & Trance Healing Therapeuten, Luisterkindwerkers, Holistisch Transformatie Therapeuten, Energetisch Transformatie Therapeuten en Paramedisch & Psychosociaal Mediums.
Onze vereniging heeft zich ten doel gesteld om de belangen te behartigen en de kwaliteit van de werkzaamheden te waarborgen van alle aangesloten hulpverleners. De vereniging beoogt tevens een bijdrage te leveren aan het bevorderen van het geestelijk welzijn van de medemens. Bovendien hecht de vereniging er waarde aan om kennis en inzicht uit te dragen omtrent het contact met de geestelijke wereld om ons heen. Al onze leden zijn onafhankelijk gescreend en onafhankelijk geëxamineerd door de examencommissie van de SNU. Alle leden hebben zich verbonden aan het ethische manifest en klacht- en tuchtrecht.

Een link naar de officiële website van de SNU:  https://www.snu.nu/


NIBIG

De afkorting NIBIG staat voor Nederlands Instituut voor Belangenbehartiging Integrale Gezondheidszorg.
Integrale gezondheidszorg is de samenwerking tussen complementaire en reguliere zorg. Iets wat het NIBIG stimuleert. Een goede samenwerking tussen verschillende disciplines en het behandelen met diverse behandelmethodes leiden namelijk naar optimaal herstel van de zorgvrager. Het is een beweging die het NIBIG van harte onderschrijft.
Naast directe ondersteuning in het werkveld organiseert het NIBIG in opdracht van stakeholders een jaarlijks terugkerend evenement: het Congres Integrale Zorg. Elk jaar is er een ander thema, verbonden aan integrale zorg.

Een link naar de officiële website van het NIBIG: https://nibig.nl/